Fordonspark

SKÅPBIL

3 stycken styckegodsbilar som går på distribution i Östergötland varav en drivs enbart på el, en som drivs på komprimerad biogas (CBG) och en som drivs på HVO.

Hela fordonsparken

SKÅPBIL

3 stycken styckegodsbilar som går på distribution i Östergötland varav en drivs enbart på el, en som drivs på komprimerad biogas (CBG) och en som drivs på HVO.