Fordonspark

Lastväxlare

3 stycken varav en drivs på flytande biogas (LBG) och resten på HVO.

Hela fordonsparken

Lastväxlare

3 stycken varav en drivs på flytande biogas (LBG) och resten på HVO.