Fordonspark

KYLBIL

16 stycken kylbilar från 3,5 ton upp till stora fjärr ekipage på 64 ton varav en går på flytande biogas (LBG) och en drivs på komprimerad gas (CBG) resterande fordon drivs på HVO.

Hela fordonsparken

KYLBIL

16 stycken kylbilar från 3,5 ton upp till stora fjärr ekipage på 64 ton varav en går på flytande biogas (LBG) och en drivs på komprimerad gas (CBG) resterande fordon drivs på HVO.