Fordonspark

Grusbil

1 stycken tridembil med tillhörande kärra som drivs på HVO.

Hela fordonsparken

Grusbil

1 stycken tridembil med tillhörande kärra som drivs på HVO.